Ruilen of retourneren

Retouren

Retourzendingen binnen Nederland naar ons antwoordnummer (Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen) met PostNL zijn gratis. Uiteraard kun je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou. Voor retourzendingen vanuit het buitenland naar ons antwoordnummer (Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen) via PostNL brengen wij €5,95 in rekening. Je kunt voor het retourneren van je bestelling het bijgeleverde retourformulier gebruiken. Je hebt tot 30 dagen om je schoenen (ongebruikt) te retourneren. 

Ruilen

Wil je je schoenen ruilen voor een andere maat? Helaas is het niet mogelijk om dit aan te geven op het retourformulier. Wil je toch graag een andere maat ontvangen, dan raden we je aan de schoen opnieuw te bestellen in de juiste maat en je andere bestelling retour te sturen.

Stuur jouw (ongebruikte) schoenen op naar ons antwoordnummer (Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen).

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na de dag dat je jouw order hebt ontvangen. Na herroeping heb je nog 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld, zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor je gemak biedt Shoetime twee verschillende manieren aan om jouw bestelling te retourneren.

Je kunt jouw bestelling in één van onze filialen ruilen of terug brengen. Je kunt hiervoor het retourformulier mee naar de winkel nemen. Een overzicht van onze winkels vind je op deze site. In de Shoetime winkel helpen onze medewerkers je graag verder.

Binnen Nederland kun je het artikel terugsturen naar ons retour adres: Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen. Je kunt hiervoor het retourformulier dat je ontvangt bij je bestelling gebruiken.

Voor retourzendingen vanuit België en Duitsland is een speciaal retouretiket noodzakelijk. Je kunt je retour aanmelden via service@shoetimeonline.nl Vermeld hierbij je ordernummer. Vervolgens ontvang je een retourinstructie per mail. Retourneren vanuit België of Duitsland bedraagt €5,95.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.